maandag, juni 17, 2019

Majalla – Arabisch voor tijdschrift – is een online magazine dat de achtergronden van de vluchtelingen en hun verhalen belicht, voorbij de waan van de dag.

Majalla wil meer begrip bevorderen tussen Nederlanders en vluchtelingen.
Bovendien wil Majalla journalisten met een vluchtelingenachtergrond een opstapje bieden om in Nederland hun beroep uit te oefenen.

Werkwijze

Majalla publiceert zo veel mogelijk artikelen uit eigen bronnen, met behulp van betrokken en nieuwsgierige correspondenten in binnen- en buitenland. Dilemma’s gaan we niet uit de weg, we zoeken ze op. Majalla ondersteunt journalisten met een vluchtelingenachtergrond bij het schrijven en publiceren in het Nederlands.

Redactie

De redactie is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit een gemengd team van Nederlandse en gevluchte journalisten. Daarnaast zijn er correspondenten en freelancers in binnen- en buitenland. Voor beeld- en geluidsmateriaal maken we gebruik van camerajournalisten, fotografen, cartoonisten en geluidsmensen.

Hoofdredactie

Hoofdredacteur

Avatar
Als journalist en gelukszoeker ben ik op zoek naar de mens achter de vluchteling. Over welke toekomst droomt hij of zij? En wie maakt die toekomst mogelijk? jeroenzonneveld@majalla.nl

Adjunct hoofdredacteur

Avatar
Als gevluchte journalist probeer ik de kloof tussen werelden te overbruggen en mensen te verbinden. Dat doe ik via het zoeken naar en het schrijven van menselijke verhalen. In 2014 belandde ik in Nederland. Sindsdien ben ik bezig initiatieven te ontplooien om Nederlanders en vluchtelingen samen te brengen. mohammadkafina@majalla.nl

Chef redactie

Avatar
Majalla heb ik als mede-oprichter opgezet omdat ik vluchtelingen een kans wil geven om hun beroep uit te oefenen, maar zeker ook omdat ik samen met hen nieuwsverhalen wil schrijven vanuit een nieuw perspectief. celinevanderburg@majalla.nl

Redactieleden

Avatar
Ik heb altijd al bruggen willen slaan tussen culturen en tussen de mensen van de wereld. Ik schijf voor Majalla zodat mensen zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren en kennis kunnen maken met elkaars dromen, verwachtingen en hun vreugde en verdriet kunnen delen. someralabdallah@majalla.nl
Avatar
"Gepensioneerd na levenlang werken in het onderwijs. Fotograaf. Buddy van ongedocumenteerde vluchtelingen van "We Are Here".
Avatar
In Syrië heb ik 15 jaar als journalist gewerkt. Hier in Nederland wil ik goed integreren en bouw ik een nieuw leven op met een nieuw begin. Ik hoop hier mijn beroep als journalist te kunnen uitoefenen. salwazaher@majalla.nl
Avatar
Ik ben een Syrische journalist, via Majalla probeer ik een brug te slaan tussen vluchtelingen en Nederlanders door artikelen te schrijven over kunst, muziek en cultuur. mayarsayedwahba@majalla.nl
Avatar
Ik wil de lezer graag kennis laten maken met vluchtelingen, ook al is indirect, via verhalen. Als meer mensen vluchtelingen zien als mens, als individu, in plaats van als bedreigende massa, leidt dat zeker tot meer begrip en minder haat.

Gastredacteuren

 • Forough Tamimi
 • Saeed Al-Gariri
 • Nahla Abou Rachid
 • Nanda Gautam

Buddies

 • Rob Godfried
 • Sammia Elbakry
 • Jesper Kuin
 • Jelle van der Meer

Vertalers

 • Jema Zeitoun
 • Sam Assenberg
 • Sammia Elbakry
 • Janna Ondracek

Illustratie

Fotografie

Video

Ontwikkeling website

Online manager

Avatar
In de zomer van 2015 maakte ik als vrijwilliger kennis met vluchtelingen op de noodopvang in de Havenstraat Amsterdam. Bij Majalla kan ik mijn betrokkenheid met vluchtelingen combineren met mijn online expertise en werkzaamheden als social media expert. jorambinsbergen@majalla.nl

Vormgeving

Mariëtta Goossens
Waar een regering haar best doet om vluchtelingen te ontmoedigen om naar ons land te komen, wil ik hen graag welkom heten. Als grafisch ontwerpster en websitebouwer zet ik mijn kennis in bij het verder verspreiden van de verhalen van onze nieuwe buren. mariettagoossens@majalla.nl

Samenwerking

Majalla wordt ondersteund door onderstaande organisaties: