woensdag, oktober 9, 2019

Majalla – Arabisch voor tijdschrift – is een online magazine dat de achtergronden van de vluchtelingen en hun verhalen belicht, voorbij de waan van de dag.

Majalla wil meer begrip bevorderen tussen Nederlanders en vluchtelingen.
Bovendien wil Majalla journalisten met een vluchtelingenachtergrond een opstapje bieden om in Nederland hun beroep uit te oefenen.

Werkwijze

Majalla publiceert zo veel mogelijk artikelen uit eigen bronnen, met behulp van betrokken en nieuwsgierige correspondenten in binnen- en buitenland. Dilemma’s gaan we niet uit de weg, we zoeken ze op. Majalla ondersteunt journalisten met een vluchtelingenachtergrond bij het schrijven en publiceren in het Nederlands.

Bestuur

Voorzitter: Elizabeth Venicz
Penningmeester: Henriëtte Lakmaker
Secretaris: (vacature)
Algemeen bestuurslid: Arlette Dwarkasing
Algemeen bestuurslid: Ibrahim Abdel Fatah

Redactie

De redactie is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit een gemengd team van Nederlandse en gevluchte journalisten. Daarnaast zijn er correspondenten en freelancers in binnen- en buitenland. Voor beeld- en geluidsmateriaal maken we gebruik van camerajournalisten, fotografen, cartoonisten en geluidsmensen.

Hoofdredactie

Hoofdredacteur

Avatar
Majalla heb ik als mede-oprichter opgezet omdat ik vluchtelingen een kans wil geven om hun beroep uit te oefenen, maar zeker ook omdat ik samen met hen nieuwsverhalen wil schrijven vanuit een nieuw perspectief. celinevanderburg@majalla.nl

Eindredactie

Avatar
Ik wil de lezer graag kennis laten maken met vluchtelingen, ook al is indirect, via verhalen. Als meer mensen vluchtelingen zien als mens, als individu, in plaats van als bedreigende massa, leidt dat zeker tot meer begrip en minder haat.

Beeldredactie

Avatar
Gepensioneerd na levenlang werken in het onderwijs. Fotograaf. Buddy van ongedocumenteerde vluchtelingen van "We Are Here.

Redactieleden

 • Saeed Al-Gariri
 • Salwa Zaher
 • Forough Tamimi
 • Nahla Abou Rachid
 • Nanda Gautam
 • Thaer Sahli
 • Mujtaba Jalali

Buddies

 • Rob Godfried
 • Sammia Elbakry
 • Jesper Kuin
 • Jelle van der Meer
 • Arthur van Winsen

Vertalers

 • Jema Zeitoun
 • Sam Assenberg
 • Sammia Elbakry
 • Janna Ondráček

Illustratie

Fotografie

Video

Ontwikkeling website

Online manager

Avatar
In de zomer van 2015 maakte ik als vrijwilliger kennis met vluchtelingen op de noodopvang in de Havenstraat Amsterdam. Bij Majalla kan ik mijn betrokkenheid met vluchtelingen combineren met mijn online expertise en werkzaamheden als social media expert. jorambinsbergen@majalla.nl

Vormgeving

Mariëtta Goossens
Waar een regering haar best doet om vluchtelingen te ontmoedigen om naar ons land te komen, wil ik hen graag welkom heten. Als grafisch ontwerpster en websitebouwer zet ik mijn kennis in bij het verder verspreiden van de verhalen van onze nieuwe buren. mariettagoossens@majalla.nl

Samenwerking

Majalla wordt ondersteund door onderstaande organisaties: